Bezpieczeństwo na drogach

Hyundai Motor Poland w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi Program wsparcia edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drodze.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I

Spotkanie w Zespole Szkół Podstawowych nr 1 w Bratkowicach.
Auto Centrum przy pomocy i wsparciu merytorycznym Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Rzeszowie przeprowadziło pierwsze tego typu spotkanie w Zespole Szkół nr 1 w Bratkowicach. Akcja ma na celu edukacje dzieci w zakresie poruszania się po drodze i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Lekcja została przeprowadzona przez podinspektora Waldemara Pieniowskiego i młodszego aspiranta Pawła Grześ. Wyedukowanych zostało 86- ciu uczniów, dzieci aktywnie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.


BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY II

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Krasnem.
Tę Szkołę będziemy wspominać bardzo miło, dzieci były bardzo zainteresowane i chętnie odpowiedały na pytania zadawane przez Pana podinspektora Waldemara Pieniowskiego. W lekcji więzły udział dzieci z klas 1-3, opaski Bluewill otrzymało 150 uczniów.


BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY III i IV

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 a także w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku.
Nasze kolejne działania skierowaliśmy odrobinę dalej poza okolice Rzeszowa i z akcją "Bezpieczna droga do szkoły" pojechaliśmy do Szkół w Sanoku. Frekwencja w Szkołach Podstawowych była imponująca. Wyedukowanych zostało aż 400-tu uczniów ze Szkoły podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku. Grono pedagogiczne jak również uczniowie przyjęli nas bardzo ciepło, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęcia, zadawały pytania i bezbłędnie udzielały odpowiedzi na zadawane przez Policjantów pytania. Lekcje poprowadził komisarz Jerzy Górecki a asystował mu aspirant Mirosław Górnik.